W gminie Dźwierzuty idzie nowe. Z pełnionymi od wielu lat funkcjami muszą się pożegnać znani politycy i samorządowcy. Ich miejsce zajmą młodsi. Wśród nich jest m.in. nowa sołtys Popowej Woli, której chęci i zapału do pracy, mimo licznej rodziny, nie brakuje.

Dodaj komentarz

Kazimiera Klobuszeńska, długoletnia sołtys Popowej Woli, musi się pożegnać z pełnioną funkcją. Wybory na kolejną kadencję przegrała z Beatą Szostak.

Dodaj komentarz

Budowany w centrum Dźwierzut park nie będzie posiadał amfiteatru. Rezygnacja z niego spowodowana jest kwestiami finansowymi.

Dodaj komentarz

Gminny Ośrodek Kultury w Dźwierzutach zaprosił miłośników poezji do wsłuchania się w słowa poetów podczas gminnych eliminacji „Spotkań z poezją dziecięcą ”. Swoje recytatorskie umiejętności prezentowali uczniowie szkół podstawowych oraz Gimnazjum Publicznego w Dźwierzutach.

Dodaj komentarz

W gminie Dźwierzuty kontynuowane są wybory sołtysów i rad sołeckich na najbliższą kadencję.

Dodaj komentarz

Wybory sołtysów i rad sołeckich w gminie Dźwierzuty przekroczyły już półmetek. W ubiegłym tygodniu zapadło pięć kolejnych rozstrzygnięć.

Dodaj komentarz

To spora niespodzianka. Długoletni radny Kazimierz Malik, sprawujący funkcję sołtysa Dźwierzut od 20 lat, musi się z nią pożegnać. Rywalizację o kolejną kadencję przegrał z Leszkiem Kalinowskim.

Dodaj komentarz

Samochodowe jazdy testowe, które odbywają się na drogach wokół Targowa, doprowadzają do szewskiej pasji okolicznych rolników i myśliwych. - Nie dość, że rajdowcy niszczą drogi, to w trakcie trwania testów nie mogłem wyjść po dziecko wracające ze szkoły – skarży się mieszkaniec kolonii Zazdrość. Z kolei myśliwi boją się o los kuropatw, bażantów i zajęcy, które akurat wypuścili w okolicy.

Dodaj komentarz

Rażące błędy popełnione przez radnych poprzedniej kadencji przy uchwalaniu studium zagospodarowania przestrzennego, co potwierdzili wojewoda i sąd administracyjny, bulwersują zwykłych mieszkańców gminy. Boli ich też to, że zamiast reprezentować społeczeństwo, część z nich myśli głównie o interesie PSL.

Dodaj komentarz

Dźwierzuccy radni zatwierdzili ostatecznie nowe stawki przysługujących im diet. Propozycje, aby uszczegółowić przyczyny usprawiedliwionej nieobecności, spełzły na niczym.

Dodaj komentarz

To smutne, że nasze dzieci za udział w konkursach czy za wysoką średnią dostają najwyżej puchar – uważa przewodnicząca Gminnego Koła Związku Nauczycielstwa Polskiego w Dźwierzutach Hanna Deptuła. Po raz kolejny apeluje do władz samorządowych o wydzielenie w budżecie środków finansowych na nagrody dla najlepszych uczniów.

Dodaj komentarz

Uchwała w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dźwierzuty jest nieważna – orzekł w ubiegłym tygodniu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie. Przyznał tym samym rację wojewodzie, który zaskarżając studium argumentował, że podczas jego sporządzania doszło do szeregu nieprawidłowości.

Dodaj komentarz

Radni gminy Dźwierzuty chcą zmienić zasady, na podstawie których wypłacane są im diety. Zamiast pobierać je za każde posiedzenie sesji i komisji, wolą otrzymywać miesięczne ryczałty. Jeśli zmiany przejdą, utrzymanie radnych wzrośnie, według szacunków szefa rady, o 10-15 tys. zł.

Dodaj komentarz

Zagadkę braku 60 protokołów z posiedzeń komisji rady w Dźwierzutach będzie musiała rozwiązać prokuratura w Szczytnie. Wyjaśnieniem tej sprawy nie jest zainteresowana komisja rewizyjna, na czele której stoi poprzedni przewodniczący rady.

Dodaj komentarz

Radni klubu PSL w dźwierzuckiej radzie chcą odwołać jej przewodniczącego. Powód - ujawnienie przez niego braku 60 protokołów z posiedzeń komisji rady. - Przekroczył swoje kompetencje - zarzuca szef klubu ludowców Kazimierz Malik.

Dodaj komentarz

Stefan Schwarz, właściciel firmy administrującej siecią wodno-kanalizacyjną w gminie Dźwierzuty, złożył wymówienie. - Czas udać się na emeryturę – tłumaczy. Wcześniej jednak złożył wniosek o podniesienie stawek za wodę i ścieki, który został odrzucony.

Dodaj komentarz

Zbliża się koniec lutego, więc to już najwyższa pora, aby rozpocząć plebiscyt na Supersołtysa Powiatu Szczycieńskiego prowadzony przez redakcję „Kurka Mazurskiego” i starostwo powiatowe. Podobnie jak przed rokiem, laureaci I, II i III miejsca w głosowaniu Czytelników otrzymają od starosty nagrody dla swoich sołectw w wysokości 3, 2 i 1 tysiąca złotych.

Dodaj komentarz

Rozmowa ze Zbigniewem Gontarzewskim, kierownikiem Referatu Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Gminy w Dźwierzutach

Dodaj komentarz

Komu mogło zależeć na usunięciu z gminnego archiwum 60 protokołów z posiedzeń komisji rady, w tym większości – komisji rewizyjnej? Osoby bezpośrednio za to odpowiedzialne nie pracują już w dźwierzuckim urzędzie gminy, ale sprawa jest badana.

Dodaj komentarz

Przygotowany przez byłego wójta Czesława Wierzuka projekt budżetu gminy Dźwierzuty 2015 rok przeszedł bez uwag. Najwięcej środków zostanie przeznaczonych na kontynuację budowy amfiteatru.

Dodaj komentarz